Tomáš Perďoch

Bytový dom VOD

Makov, Slovakia
2019

Prvým projektom z iniciatívy vidiecke zásahy Makov, je návrh bytového domu na Vodárenskej ulici. Predložený návrh je v spolupráci s architektmi zo štúdia Young.s architekti, ktorý sa ujali myšlienky iniciatívy. Prinášajú riešenie pre dôstojné „štartovacie“ byty pre mladé rodiny s deťmi. Bytový dom rieši aktuálny problém obce a jej deficit voľných pozemkov na vybudovanie si vlastného obydlia. Vzhľadom aj na tento fakt sú mladí ľudia opäť nútení odchádzať z rodného Makova.

Koncept bytového domu vychádza z ekonomicky výhodného riešenie pavlačového bytového domu. Objekt obsahuje deväť bytových jednotiek v rozdelení do štyroch trojizbových, štyroch dvojizbových a jedného bezbariérovo riešeného bytu pre imobilného obyvateľa.
Byty sú orientované v priečnej osi východ – západ, rozdelé na dennú a nočnú časť. Trojizbové a dvojizbové domy na poschodí sú prístupné z bez údržbovej pavlače. Pavlač umožňuje aby bolo možné priečne prevetrávať každý byt. Veľkosť bytov je navrhnutá v potrebných minimalizovaných plochách pre plnohodnotné bývanie. Byty majú okrem možnosti priečneho prevetrania aj dostatočné presvetlenie, čo vzhľadom na takýto druh bývania nie je v našich podmienkach samozrejmosťou. Docielené je to dostatočne veľkými viacnásobné opakujúcim oknami rovnakého typu, vzhľadom na ekonomický princíp nákupu. Byty tak ponúkajú malebný výhľad do okolitej prírody, pokojného prostredia smerom na západ krajiny. Každému bytu prislúcha pomerne veľkorysý balkón o rozlohe 5,25 m2.

Autori:
Jozef Bátor, Tomáš Perďoch, Lucia Papierniková