Tomáš Perďoch

Športový areál ZŠ Oravská

Žilina, Slovensko
2019

Lúka, pláň, domy a školský areál. Na nekrytej rovine, medzi asfaltom a betónom.

Novo navrhovaná dostavba športového areálu sa snaží eliminovať formálne, stereotypné prostredie, ktoré je v letných dňoch zaviate vysokou teplotou. Všeobecne známe vysoké letné horúčavy robia z verejných, nekrytých priestorov neobývateľné miesto rekreácie.

A preto, novo navrhované zásahy si kladú za cieľ riešiť aj tieto problémy. Na vymedzené územie navrhujeme rôzno-záujmové elementy v rozlišných kategóriách.

Prvou vloženou dominantou je charakteristický  prvok lávky v tvare kruhu v kombinácií s priamou líniou, ktoré sa nachádzajú v druhej úrovni nad pozemkom. Toto silne kompozičné výtvarné stvárnenie sa premieta obrysovo v tieňoch do prostredia. Funkcia lávky je záujmovo-rekreačná. V prieniku línie a kruhu sa nachádza napnutá sieť na relaxovanie, pozorovanie vtáctva, či nočnej oblohy. Prepojenie lávky s okolím je prostredníctvom dvoch vretenových oceľových schodísk na opačných koncoch línie lávky. Pochôdzna plocha lávky sa nachádza vo výške na kóte 4.5 m  nad úrovňou areálu, projektovej nulovej roviny.

Celá lávka konštrukčne predstavuje spojenie oceľových nosníkov. Je to kombinácia prstenca a pôdorysne diagonálnych nosníkov z oceľových IPE profilov, ktoré sú nesené na subtílnych oceľových stĺpoch. Materiálovým riešením pochôdznej plochy lávky sú protišmykové plechové panely.

Nosné stĺpy konštrukcie sa stávajú výtvarnou paralelou ku kmeňom stromov. Ich kompozičné a funkčné  pôdorysné rozloženie vychádza z konštrukčného bodového systému a ochranných pásiem z hľadiska bezpečnosti športovcov. Tieto vertikálne stĺpy sú opätovným podnetom, pre kreatívne využitie nielen ako konštrukcia. V návrhu uvažujeme s voľne rozmiestnenými napnutými hojdacími sieťami, či swaglanami na tréning koordinácie.

Druhou vloženou dominantou je prevládajúca vysoká zeleň. Koruny stromov siahajúce nad úroveň lávky vytvárajú dostatočný tieň pre príjemný pobyt, pričom sa eliminuje prehrievanie konštrukcie lávky aj betónových plôch a športovísk a celkovo sa vytvára kvalitná klíma aj počas horúcich letných dní.

Zvyšnou časťou nami iniciovaného vstupu je voľný mobiliár, terénna tribúna, spomínané zavesené siete či rozmiestnené grilovacie prístrešky.

Voľný mobiliár je navrhovaný v dvoch verziách. Prvou sú klasické prenosné „custom“ lavičky a druhou sú veľko-rozmerové oddychové ergonomické mobiliáre. Práve prostredníctvom spomínaných custom lavičiek sa snažíme vytvoriť podnet pre miestne workshopy. Workshopy na eduktívne činnosti detí v oblasti techniky, spracovania materiálov a hlavne spájania komunity a váženia si hodnoty vytvoreného produktu.

V južnej, najväčšej zvyškovej časti parcely je vzhľadom na akustiku a športové pozorovanie vytvorená terénna tribúna na sledovanie športového predstavenia. Vo zvyšných častiach je uprednostnená voľná plocha pre prenosný mobiliár, či možnosti na piknik alebo iné aktivity.  Na zvýšenie odhlučnenia rušného prostredia je navrhnuté doplnenie existujúcej vysokej zeleň po obvode parcely.

K oživeniu prostredia a športového programu sú navrhnuté voľne rozmiestnené grilovanie prístrešky o rozmere 4x4x3 m. Gril-altánok pozostáva z jednoduchej rámovej oceľovej konštrukcie. Pôdorysný štvorcový tvar silne komponuje s centrálnym umiestnením kruhového stola s ohniskom. Okolo stola sa nachádzajú rovnomerne rozmiestnené pevné stoličky. Nad ohniskom je jednoduchý komín na priamy odvod spalín, braný ako kompozično-výrazový prvok celého altánku. Celý altánok je realizovaný z dlho pretrvávajúcej ocele.

Našim návrhom sa snažíme podporiť a vytvoriť program pre vznik komunity v okolí základnej školy Oravská, športových nadšencov obytného sídliska Solinky či zvyšku Žiliny. Prostredníctvom dobrého kreatívno-zažívacieho verejného priestoru sa snažíme ľudí nadchnúť pre šport a trávenie svojho oddychu rôznorodou exteriérovou činnosťou.

 

Autori
Lujza Hostačná, Tomáš Perďoch