Tomáš Perďoch

Skluptúra

Bratislava, Slovensko
2018

Hlavná podstata umeleckej inštalácie spočíva v sile života. Hlbšie prebádanie okolitých súvislostí nás doviedlo k jednoduchej forme skulptúry. Kruhová križovatka je  miesto styku všetkých ciest. Kruh, symbol  neustáleho kolobehu, ktorý  nám nedáva možnosť zastavenia. Odpoveďou je silno kompozičné narušenie tohto kolobehu subtílnou rámovou oceľovou konštrukciou reprezentujúcou priestor. Priestor, v ktorom žijeme, kam sa radi vraciame , náš domov. Pri pohľade na vnútro skulptúry, nie je prvotne jednoznačný výzor, mení sa, pretvára, vyvíja sa, vyvíja sa presne ako plynie náš čas žitia. Nedokážeme ho presne predpokladať. Pokladá nám mnoho otázok, núti človeka zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad základnými aspektmi života v priestore, v ktorom radi žijeme.

 

Autori
Tomáš Perďoch, Paulína Homolová