Tomáš Perďoch

Dom pod Vrchom

Makov, Slovensko
2018

Hlavným účelom projektu je zdôrazniť dôležitosť obnovy starých budov, aby sa tak stále spĺňajú súčasné požiadavky na kvalitu bytového priestoru. Filozofia adaptácie existujúcich objektov je zameraná na odľahčenie planéty od uhlíkovej stopy, odpadu z demolácií a od novej stavebnej výroby. Hlavnou zásadou, prečo sa zaoberať touto otázkou, je zdôrazniť, informovať a učiť spoločnosť, ako získať prístup k starému objektu kvality s cieľom vytvoriť nové bývanie.

Bohužiaľ, realita je taká, že všeobecná laická verejnosť pristupuje k problémom nesprávnym spôsobom. buď jednoducho zrekonštruujú dom bez ohľadu na to, ako sa bude javiť, alebo sú už mesiac v znamení nového, v súčasnosti „moderného“ bývania prostredníctvom procesu demolácie kvalitnej architektúry 20. storočia ktorá je nahradená novou budovou.

Oba prípady sú veľmi neopatrné voči našim skutočným sociálnym a ekologickým požiadavkám.Ako príklad rekonštrukcie si zvolím dom svojich priateľov rodinný dom, ktorý sa nachádza neďaleko môjho rodného mesta. Bol postavený v šesťdesiatych rokoch 20. storočie. Tento typ domu je jedným z najbežnejších typov v našej krajine, čo naznačuje všeobecný sociálny problém. Dom má veľa negatívv mnohých smeroch. Nesprávna dispozícia, jeho orientácia, strata súkromia v dôsledku dvoch frekventovaných miestnych komunikácií a mnohých ďalších.

Vďaka týmto aspektom dom nespĺňa základné hygienicko-hygienické normy. Kritickým miestom v interiéri je v skutočnosti obrovský výskyt mikróbov a plesní, čo nie je vhodné miesto pre rastúce deti.

Koncept projektu je založený na jeho transformácii jasného striktne definovaný vnútorný priestor do voľného priestoru, ktorý odstraňuje všetky negatíva. Od nesprávnej orientácie, nedostatku súkromia po prestavbu zdravého vnútorného prostredia.
V koncepčných ukážkach axonometrie sú popísané princípy práce s reálnym stavom domu a použitie nosných konštrukcií. Filozofia projektu je jasná. Vyčistite dom od zvyškov neštruktúrovaných a oslabených fragmentov po hodnotnú štruktúru domu s cieľom rozšíriť dom na ploche pre rastúcu rodinu.

V striktných rastrových poliach, ktoré sú definované nosnými konštrukciami pôvodného stavu domu, určuje postup vypracovania dispozície smerom k záhradám. Pôvodná mriežka polí 2×2 je rozšírená o ďalšie dve polia. Tieto polia sú určené na použitie ako nočná zóna pre rodičov s pripojením do záhrady.

Pridaním troch polí k domu vo forme konštrukcie oceľových rámov sa vytvorí priestor intimity a rekreačného charakteru. Cieľom tejto dodatočnej štruktúry je vytvoriť medzi priestor, ktorý ťahá interiér do exteriéru. Oceľová konštrukcia umožňuje uplatniť množstvo funkcií. Od tienenia, cez popínavú rastlinu, závesné sedenie, hojdačky a mnoho ďalších. Týmto spôsobom sa snažím povzbudiť tvorivosť obyvateľov. Terasa vymedzená líniami rámovej konštrukcie sa týmito princípmi snaží vytvárať súkromie. Oddeliť interiér od negatívnych pohľadov aj so zahustenými vysokými stromami.

Dôležitým faktom v interiéri je perforácia, perforácia steny konštrukcie za účelom dosiahnutia plynulého priestoru. Miesto a veľkosť zbúraných a zväčšených priestorov vychádzajú z pohľadov v interiéri so vzťahom k exteriéru. Týmto spôsobom skúšam cez veľké zasklenie, ktoré je v lete chránené pred priamym slnečným žiarením pergolami, a prináša tak do interiéru dostatok prirodzeného svetla. V miestach hlbokej dispozície a šatníka je prirodzené svetlo privedené do interiéru slnečnými tunelmi.

Rozšírenie domu nie je len v pôdoryse. Dom je upravený obytným podlažím v minimalistickej podobe ktorá je v protiklade k prízemiu. Druhé poschodie bolo vytvorené pre deti a pre prácu. Hlavným dôvodom návrhu je minimalizácia zaťaženia pôvodnej konštrukcie. Takto je minimalizovaná konfigurácia, aby sa zvýraznil kontrast medzi starou a novou konštrukciou. Zastrešenie jednoduchou strechou položenou na oceľových stĺpoch odráža okolitú scenériu hôr. Obvod domu je vyrobený z tepelne izolačný poly karbonát dannpal, ktorý chráni dom počas letných mesiacov pred prehriatím. Tento materiál umožňuje rovnomerné hladké osvetlenie interiéru pomocou rôznych tieniacích prvkov. Ako vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru existujú veľké otváracie okná, ktoré umožňujú prejsť na strešnú terasu.

Tmavý formovaný suterén domu sa premení na vinárstvo s malou zásobou na zeleninu a surovinami do kuchyne.

Cieľom obnovy bolo skvalitnenie architektúry a tiež na dosiahnutie vysoko kvalitného a zdravého vnútorného prostredia pre rodinu. Dôležitý faktor celkového osvetlenia interiéru denným svetlom bol vylepšený zväčšením a vytvorením nových okien, strešnými slnečnými tunelmi a strešnými oknami. Strešné okno na druhom poschodí pomáha zabezpečiť kvalitné priečne vetranie osvetlenia v celom dome.

Je veľmi dôležité zachrániť domy pred pragmatickou spoločnosťou. Je dôležité ukázať cestu ako využiť kvalitu základných fragmentov vytvorenými našimi rodičmi, ktoré môžeme použiť na vytvorenie nášho budúceho bývania.

 

Autori
Tomáš Perďoch