Tomáš Perďoch

Rodinný dom Stráne

Martin, SLovensko
2020

 

Autori
Marína Ťapajnová,Tomáš Perďoch