Tomáš Perďoch

Golfové vily

Malý Slávkov, Slovensko
2017

 

Autori
Tomáš Perďoch, Helena Doršicová Barkaiová