Tomáš Perďoch

Golfové vily

Malý Slavkov, Slovakia
2016-2017

Autori:
Helena Doršicová Barkaiová, Tomáš Perďoch