Tomáš Perďoch

Ocenenia

2020 2.miesto vo verejnej súťaži Námestie SNP v Martine
  Odmena vo verejnej súťaži náučný chodník Vojšín
  Odmena v študentskej súťaži Prezidentská vila Slovenskej republiky
  3. miesto vo verejnej súťaži promenáda Železná studnička
Spolupráca GREENSTUDIO & PLUSMINUSARCHITECTS
   
2019 1. miesto v študentskej súťaži Velux RenovActive
  2.miesto vo verjenej súťaži Centrum obce Nededza
  2. miesto v študentskej súťaži Pešia lávka Giraltovce
  2. miesto v študentskej súťaži Areál ZŠ Žilinská, Žilina
  Cena dekana FA STU
   
2018 2.miesto vo verjenej súťaži Kmeťovo stromoradie Prešov
Spolupráca s young.s architects
  Študent roka ocenie prezidentom Slovenskej republiky Kategória: Umenie
  Cena prof. Karfíka
Projekt: Miesto pre podnetnú prácu
  Cena Cheddar
Projekt: Miesto pre podnetnú prácu
  1. miesto v študentskej súťaži
“Navrhneš interiér domu 3×3”
  2. miesto v študentskej súťaži pre Cresco developer
   
2017 1. miesto v študentskej súťaži BIM chellenge v kategórii Revit
   
2016 Ocenenie za reprezentáciu Strednej priemyselnej školy stavbenej v ŽIline
v národných a medzinárodných súťažiach
  3. miesto v študentskej súťaži BIM chellenge
1- miesto v kategórii Revit
  Odmena v študentskej súťaži Rodinný dom Velux
  1. miesto v medzinárodnej súťaži Práca s BIM programami, České Budejovice, Česká republika
  4. miesto v národnom kole SOČ
   
2015 Študent roka
Kategória: Medzinárodná reprezentácia
  1.miesto v študentskej súťaži Rodinný dom Velux
  1. miesto v medzinárodnej súťaži Práca s BIM programami, České Budejovice, Česká republika
   
2014 Finalista v študentskej súťaži Rodinný dom Velux
  6. miesto v medzinárodnej súťaži Práca s BIM programami, České Budejovice, Česká republika