Tomáš Perďoch

Ahoj. Som mladý, muž, ktorého prioritou je zmysel pre kvalitný priestor. Ku každej úlohe pristupujem so špecifickým postojom. Z pochopenia problému sa snažím priniesť riešenia a jeho odpovede implementovať v realite.