Tomáš Perďoch

O mne

„Nejde o to, dokázať nakresliť niečo, čo by bolo úplné odlišné od človeka, domu, či lesa, ale nakresliť človeka tak aby sa čo možno najmenej ponášal na človeka, nakresliť dom, ktorý si zo seba zachoval to nevyhnutné potrebné, aby sme sa mohli stať svedkami jeho ďalších metamorfóz.“

José Ortega y Gasset

Citát španielskeho filozofa, ktorý vyjadruje moju filozofiu a postoj k architektúre.
Som freelance junior architekt, aktivista, fotograf a športovec. Od svojej hranici dospelosti sa naplno venujem architektúre a stavebníctvu. Študujem na Fakulte architektúry v Bratislave. Svoje mimoškolské voľno venujem nadobúdaniu skúseností na projektoch rôznych mierok. Posledné dva roky pracujem ako freelance junior architekt. Na projektoch prevažne spolupracujem s ďalšími architektmi. Venujem sa navrhovaniu obytných a občianskych budov, interiérov a verejných priestorov. Napriek miestu pôsobností v hlavnom meste sa venuje zveľaďovaniu svojej rodnej obce na severe Slovenska. Svoju tvorbu staviam na funkčných a logickým riešeniach s pridanou osobitou atmosférou priestoru.

V súčasnosti pôsobím v architektonickom zoskupení artefact architects.

www.artefact.sk/