Tomáš Perďoch

Kontakt

Bc. Tomáš Perďoch
Freelance Junior Architect

​​o:  Rusovská cesta 5     
851 01 Bratislava 5 – SK
t:  +421948702010
e:  tomasperdoch@gmail.com
w: tomasperdoch.com